vymyslet (si)

(nové) co think up, devise, (též vynalézt) invent sth

Něco vymyslím.
I'll think of something.
aɪl θɪŋk əv ˈsʌmθɪŋ
Vymyslel plán jak...
He thought up a plan to...
hɪ θɔːt ʌp ə plæn tə
Kdo tohle vymyslel? (nápad)
Whose idea was this/it?
huːz aɪˈdɪə wɒz ðɪs/ɪt?
Vymyslel jsem (si) výmluvu...
I made up an excuse...
aɪ meɪd ʌp ən ɪkˈskjuːz
Všechno si to vymyslel!
He made it all up!
hɪ meɪd ɪt ɔːl ʌp!
Pořád si vymýšlí.
She is making things up.
ʃɪ ɪz ˈmeɪkɪŋ θɪŋz ʌp
Nevymýšlím si (to).
I'm not making it up.
aɪm nɒt ˈmeɪkɪŋ ɪt ʌp
Moc si vymýšlíš. (chtěl bys moc)
You want jam on it!
juː wɒnt dʒæm ɒn ɪt!