vyrušovat

disturb, (přerušovat) interrupt, (obtěžovat) bother

Nevyrušujte.
Don't disturb.
dəʊnt dɪˈstɜːb
Doufám, že nevyrušuji.
I hope I am not disturbing (you).
aɪ həʊp aɪ əm nɒt dɪˈstɜːbɪŋ (juː)
Promiňte, že vyrušuji.
I'm sorry to disturb you.
aɪm ˈsɒrɪ tə dɪˈstɜːb juː
Pořád mě vyrušuje.
He keeps disturbing me.
hɪ kiːps dɪˈstɜːbɪŋ miː
Nenechte se vyrušovat.
Don't mind me., Don't be disturbed.
dəʊnt maɪnd miːˌ dəʊnt biː dɪˈstɜːbd
Žáci vyrušují při vyučování.
Pupils disrupt class(es).
ˈpjuːplz dɪsˈrʌpt klɑːs(ɪz)