bílý

white, (bledý) pale, (velmi) pallid

Jím jenom bílé maso.
I only eat white meat.
aɪ ˈəʊnlɪ iːt waɪt miːt
Byla bílá jak stěna.
She was as white as a sheet.
ʃɪ wɒz əz waɪt əz ə ʃiːt
Byl celý v bílém.
He was all dressed in white.
hɪ wɒz ɔːl drεst ɪn waɪt
Máme to černé na bílém.
We have it in black and white.
wiː hæv ɪt ɪn blæk ænd waɪt
Bílý dům zprávu dementoval.
The White House denied the report.
ðə waɪt haʊs dɪˈnaɪd ðə rɪˈpɔːt
obchod s bílým masem (s prostitucí)
white slave trade
waɪt sleɪv treɪd
bílý jogurt
plain yoghurt
pleɪn ˈjəʊgət
bílé pečivo
white bread
waɪt brεd
bílé límečky (úředníci)
white-collar workers
waɪtˈkɒlə ˈwɜːkəz
za bílého dne
in broad/full daylight
ɪn brɔːd/fʊl ˈdeɪˌlaɪt
bílá vrána
rare bird
rεə bɜːd