moc1

very (much), (hodně) a lot, (příliš) too (much)

Moc se mi to líbilo.
I liked it very much/a lot.
aɪ laɪkt ɪt ˈvεrɪ mʌtʃ/ə lɒt
Moc mi na ní záleží.
I care about her a lot.
aɪ kεə əˈbaʊt hə ə lɒt
To by moc pomohlo.
That would help a great deal.
ðæt wʊd hεlp ə greɪt diːl
To je na mě moc.
It's (way) too much for me.
ɪts (weɪ) tuː mʌtʃ fə miː
Vyhrála moc peněz.
She won a lot of money.
ʃɪ wɒn ə lɒt əv ˈmʌnɪ
Bylo tam moc lidí.
There were many people.
ðεə wɜː ˈmεnɪ ˈpiːpl
Je až moc opatrný.
He is overly cautious.
hɪ ɪz ˈəʊvəlɪ ˈkɔːʃəs
Moc toho nenamluví.
He doesn't talk much., He isn't very talkative.
hɪ ˈdʌznt tɔːk mʌtʃˌ hɪ ˈɪznt ˈvεrɪ ˈtɔːkətɪv
Moc se ptáš.
You ask too many questions.
juː ɑːsk tuː ˈmεnɪ ˈkwεstʃənz
Moc se mi to nezdá. (je to podezřelé)
It sounds fishy to me., I smell something fishy.
ɪt saʊndz ˈfɪʃɪ tə miːˌ aɪ smεl ˈsʌmθɪŋ ˈfɪʃɪ
Moc ne. (ani ne)
Not particularly., Not really.
nɒt pəˈtɪkjʊləlɪˌ nɒt ˈrɪəlɪ
(To bych) moc rád. (na nabídku)
I'd love to.
aɪd lʌv tə
Co ukradli? – Nic moc. (důležitého)
What was stolen? – Nothing much.
wɒt wɒz ˈstəʊlən? - ˈnʌθɪŋ mʌtʃ
Nebylo to nic moc. (kvalita ap.)
It was nothing special., It was nothing to write home about.
ɪt wɒz ˈnʌθɪŋ ˈspεʃəlˌ ɪt wɒz ˈnʌθɪŋ tə raɪt həʊm əˈbaʊt