padat

fall, be falling, (ceny ap. též) drop

Padej! (zmiz)
Be off!, Clear off!, Beat it!, Scram!, Scat!, (BrE) Hop it!
biː ɒf!ˌ klɪə ɒf!ˌ biːt ɪt!ˌ skræm!ˌ skæt!ˌ hɒp ɪt!
Já padám., Padám odsud! (jdu pryč)
I'm out of here!, I'm off!
aɪm aʊt əv hɪə!ˌ aɪm ɒf!
Padá sníh.
It is snowing.
ɪt ɪz snəʊɪŋ
Padají kroupy.
It's hailing.
ɪts heɪlɪŋ
Všechno na mě padá.
Everything is crowding in on me.
ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz kraʊdɪŋ ɪn ɒn miː
Padají mi vlasy.
My hair is falling out.
maɪ hεə ɪz fɔːlɪŋ aʊt