rada

(a piece of) advice, (doporučení) recommendation

Požádal mě o radu.
He asked me for/my advice.
hɪ ɑːskt miː fə/maɪ ədˈvaɪs
Řídím se tvými radami.
I follow your advice.
aɪ ˈfɒləʊ jɔː ədˈvaɪs
Nevím si rady.
I'm at my wits' end.
aɪm æt maɪ wɪts εnd
Dám ti dobrou radu.
I'll give you good advice.
aɪl gɪv juː gʊd ədˈvaɪs
Poslechněte/Dejte na moji radu.
Take my advice.
teɪk maɪ ədˈvaɪs