dovolit

co komu allow sb to do sth, (nechat) let sb do sth, permit

Dovolíte?, S dovolením!
May I?, Excuse me!
meɪ aɪ?ˌ ɪkˈskjuːz miː!
Dovolte, abych se představil.
Let me introduce myself.
lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf
Dovolila mi to používat.
She let me use it., She permitted me to use it.
ʃɪ lεt miː juːz ɪtˌ ʃɪ pəˈmɪtɪd miː tə juːz ɪt
Jestli dovolíte...
If you allow...
ɪf juː əˈlaʊ
To nedovolím.
I won't allow that.
aɪ wəʊnt əˈlaʊ ðæt
Kdo ti to dovolil?
Who gave you the permission?
huː geɪv juː ðə pəˈmɪʃən?
No dovolte!
I beg your pardon!
aɪ bεg jɔː ˈpɑːdn!
Požádám ho o dovolení.
I'll ask his permission.
aɪl ɑːsk hɪz pəˈmɪʃən
Udělal to bez (mého) dovolení.
He did it without (my) permission.
hɪ dɪd ɪt wɪˈðaʊt (maɪ) pəˈmɪʃən