poradit si

manage, s čím cope with sth, (překonat) get round sth

Neboj se, já už si poradím.
Don't worry, I'll manage.
dəʊnt ˈwʌrɪˌ aɪl ˈmænɪdʒ
Hravě si s tím poradili.
They coped with it easily.
ðeɪ kəʊpt wɪθ ɪt ˈiːzɪlɪ
Neuměli si s tím poradit.
They were unable to cope with it., They were unable to deal with it.
ðeɪ wɜː ʌnˈeɪbl tə kəʊp wɪθ ɪtˌ ðeɪ wɜː ʌnˈeɪbl tə diːl wɪθ ɪt