hlásit

co komu report sth to sb, (veřejně ap.) announce sth, (uvědomit) notify sb/sth

Nebyly hlášeny žádné oběti.
No victims were reported.
nəʊ ˈvɪktɪmz wɜː rɪˈpɔːtɪd
Takové případy hlaste na policii.
Report such cases to the police., Notify the police of such cases.
rɪˈpɔːt sʌtʃ keɪsɪz tə ðə pəˈliːsˌ ˈnəʊtɪˌfaɪ ðə pəˈliːs əv sʌtʃ keɪsɪz
Včera to hlásili v rádiu.
It was reported on the radio yesterday., It was announced on the radio yesterday.
ɪt wɒz rɪˈpɔːtɪd ɒn ðə ˈreɪdɪəʊ ˈjεstəˌdeɪˌ ɪt wɒz əˈnaʊnst ɒn ðə ˈreɪdɪəʊ ˈjεstəˌdeɪ
Hlásili přeháňky. (v předpovědi)
The (weather) forecast is for showers., Showers are expected.
ðə (ˈwεðə) ˈfɔːˌkɑːst ɪz fə ˈʃaʊəzˌ ˈʃaʊəz ɑː ɪkˈspεktɪd
Hlaste se zítra u mě.
Report to me tomorrow.
rɪˈpɔːt tə miː təˈmɒrəʊ
Hlásím se na vysokou školu.
I've applied for admission to a university.
aɪv əˈplaɪd fə ədˈmɪʃən tə ə ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Kdo se hlásí? (ve škole)
Who wants to reply/answer?
huː wɒnts tə rɪˈplaɪ/ˈɑːnsə?
Hlásí se někdo dobrovolně?
(Are there) any volunteers?
(ɑː ðεə) ˈεnɪ ˌvɒlənˈtɪəz?
Nikdo se nehlásí k (z)odpovědnosti za...
Nobody claims responsibility for...
ˈnəʊbədɪ kleɪmz rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ fə
Vůbec se ke mně nehlásila.
She pretended not to know/see me.
ʃɪ prɪˈtεndɪd nɒt tə nəʊ/siː miː