dojít

kam reach sth, come, arrive swh

Když jsem tam došel...
When I got there..., When I reached the place...
wεn aɪ gɒt ðεəˌ wεn aɪ riːtʃt ðə pleɪs
Pěšky tam nedojdeš.
You won't get there on foot.
juː wəʊnt gεt ðεə ɒn fʊt
Dojdi pro něj/to!
Go (and) get him/it!
gəʊ (ænd) gεt hɪm/ɪt!
Dojdu si jen na oběd.
I will pop out for lunch.
aɪ wɪl pɒp aʊt fə lʌntʃ
Žádný dopis mi od nich nedošel.
I got no letter from them.
aɪ gɒt nəʊ ˈlεtə frɒm ðəm
Došli jsme k závěru, že...
We came to the conclusion that...
wiː keɪm tə ðə kənˈkluːʒən ðæt
Jak k tomu došlo?
How did it happen?, How did it come about?
haʊ dɪd ɪt ˈhæpn?ˌ haʊ dɪd ɪt kʌm əˈbaʊt?
K tomu nikdy nedojde.
That will never happen.
ðæt wɪl ˈnεvə ˈhæpn
Počkej, až na tebe dojde řada.
Wait your turn.
weɪt jɔː tɜːn
Najednou mi došlo, že...
It suddenly clicked that..., It suddenly dawned on me that...
ɪt ˈsʌdnlɪ klɪkt ðætˌ ɪt ˈsʌdnlɪ dɔːnd ɒn miː ðæt
ti to došlo?
Got it?, Has the penny dropped?
gɒt ɪt?ˌ hæz ðə ˈpεnɪ drɒpt?
Jak jsi na to došel?
What gave you that idea?, What makes you think so?
wɒt geɪv juː ðæt aɪˈdɪə?ˌ wɒt meɪks juː θɪŋk səʊ?
Došel nám benzín.
We've run out of petrol/(AmE) gas.
wiːv rʌn aʊt əv ˈpεtrəl/gæs
Došly baterky.
Batteries are flat.
ˈbætəriːz ɑː flæt
Došla mi trpělivost.
I've lost my patience., My patience ran out.
aɪv lɒst maɪ ˈpeɪʃənsˌ maɪ ˈpeɪʃəns ræn aʊt
S poctivostí nejdál dojdeš.
Honesty is the best policy.
ˈɒnɪstɪ ɪz ðə bεst ˈpɒlɪsɪ