nejraději

preferably, (raději bych) I'd prefer, (v doporučení) had best

Nejraději bych zůstal tady.
I'd prefer to stay here.
aɪd prɪˈfɜː tə steɪ hɪə
Nejraději bych ho zabil!
I could kill him!
aɪ kʊd kɪl hɪm!
Co máš nejraději?
What do you like best?
wɒt dʊ juː laɪk bεst?
Co děláš nejraději?
What do you like doing best?
wɒt dʊ juː laɪk ˈduːɪŋ bεst?
Jaké jídlo máš nejraději?
What is your favourite meal?
wɒt ɪz jɔː ˈfeɪvrɪt miːl?
Pošlete to, nejraději e-mailem.
Send it, preferably by e-mail.
sεnd ɪtˌ ˈprεfərəblɪ baɪ iːmeɪl