zapnout

1(oděv ap.) co do sth up, (na knoflíky) button sth (up), (i na přezku ap.) fasten sth

Zapněte si (bezpečnostní) pásy.
Fasten (up) your seatbelts., (hovor.) Buckle up.
ˈfɑːsn (ʌp) jɔː ˈsiːtˌbεltsˌ ˈbʌkl ʌp
Jak se to zapíná?
How does it fasten?, How do I fasten it?
haʊ dʌz ɪt ˈfɑːsn?ˌ haʊ dʊ aɪ ˈfɑːsn ɪt?
Kalhoty se zapínají na zip.
The pants zip up.
ðə pænts zɪp ʌp
Zapni se, ochlazuje se.
Button up, it's getting cold.
ˈbʌtn ʌpˌ ɪts gεtɪŋ kəʊld
Zapni si poklopec!
Zip up your fly!
zɪp ʌp jɔː flaɪ!

2(spustit) co switch on, turn on

Zapni rádio.
Turn on the radio., Switch on the radio.
tɜːn ɒn ðə ˈreɪdɪəʊˌ swɪtʃ ɒn ðə ˈreɪdɪəʊ
Televize je zapnutá.
The TV is on.
ðə ˌtiːˈviː ɪz ɒn
Topení se zapne samo.
The heating switches on automatically.
ðə ˈhiːtɪŋ swɪtʃɪz ɒn ˌɔːtəˈmætɪkəlɪ
Nech počítač zapnutý.
Leave the computer on.
liːv ðə kəmˈpjuːtə ɒn
Musíme zapnout (naplno). (zabrat ap.)
We must pull out all the stops.
wiː mʌst pʊl aʊt ɔːl ðə stɒps