dokud

as long as, so long as, (zatímco) while

Dokud nebudeš hotový...
Until/till you have finished...
ʌnˈtɪl/tɪl juː hæv ˈfɪnɪʃt
Dokud bude pršet, zůstaneme doma.
As long as it's raining, we'll stay at home.
əz lɒŋ əz ɪts reɪnɪŋˌ wiːl steɪ æt həʊm
Počkám, dokud nepřijdeš.
I'll wait until/till you come.
aɪl weɪt ʌnˈtɪl/tɪl juː kʌm
Dokud jsem tu/tady budu já...
As long as I am here...
əz lɒŋ əz aɪ əm hɪə
Budu si to pamatovat, dokud budu žít.
I will remember it as long as I live.
aɪ wɪl rɪˈmεmbə ɪt əz lɒŋ əz aɪ lɪv