nejdřív

1(ne dříve než) at (the) earliest, not before, the soonest

Přijď co nejdřív.
Come as soon as possible.
kʌm əz suːn əz ˈpɒsɪbl
Dodělám to nejdřív zítra.
I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.
aɪ wɪl ˈfɪnɪʃ ɪt təˈmɒrəʊ æt ðiː ˈɜːlɪəstˌ aɪ wəʊnt ˈfɪnɪʃ ɪt bɪˈfɔː təˈmɒrəʊ
Mohu přijet nejdřív v pět.
The earliest I can arrive is five o'clock.
ðiː ˈɜːlɪəst aɪ kən əˈraɪv ɪz faɪv əˈklɒk
Výsledky očekáváme nejdřív v pátek.
The results are not expected until Friday (at the earliest).
ðə rɪˈzʌlts ɑː nɒt ɪkˈspεktɪd ʌnˈtɪl ˈfraɪdeɪ (æt ðiː ˈɜːlɪəst)

2(dříve než ostatní) first, (nejprve) first (of all), (zpočátku) at first

Byl tam nejdřív ze všech.
He was the first to get there.
hɪ wɒz ðə fɜːst tə gεt ðεə
Nejdřív se vyzuj.
First (of all) take your shoes off.
fɜːst (əv ɔːl) teɪk jɔː ʃuːz ɒf
Nejdřív si ničeho nevšiml.
At first he didn't notice anything.
æt fɜːst hɪ ˈdɪdnt ˈnəʊtɪs ˈεnɪˌθɪŋ
Nejdřív se mě báli.
Initially they were scared of me.
ɪˈnɪʃəlɪ ðeɪ wɜː skεəd əv miː