dítě

child, (hovor.) kid, youngster

Máte děti?
Do you have (any) children?
dʊ juː hæv (ˈεnɪ) ˈtʃɪldrən?
Kolik mají dětí?
How many children do they have?
haʊ ˈmεnɪ ˈtʃɪldrən dʊ ðeɪ hæv?
Mají spolu dvě děti.
They have two children together.
ðeɪ hæv tuː ˈtʃɪldrən təˈgεðə
Čeká druhé dítě.
She's expecting her second child.
ʃiːz ɪkˈspεktɪŋ hə ˈsεkənd tʃaɪld
Je to ještě dítě.
He is still a child.
hɪ ɪz stɪl ə tʃaɪld
nejsem dítě.
I am not a child any more.
aɪ əm nɒt ə tʃaɪld ˈεnɪ mɔː
Hlídá děti. (jiným lidem)
She's babysitting.
ʃiːz ˈbeɪbɪsɪtɪŋ
To pochopí i dítě.
Even a child can understand it.
ˈiːvn ə tʃaɪld kən ˌʌndəˈstænd ɪt
vlastní dítě (ne adoptované)
biological child
ˌbaɪəˈlɒdʒɪkl tʃaɪld
nevlastní dítě
stepchild
ˈstεpˌtʃaɪld
manželské/nemanželské dítě
legitimate/illegitimate child
lɪˈdʒɪtɪmɪt/ˌɪlɪˈdʒɪtɪmɪt tʃaɪld
dětský pokoj
children's room
ˈtʃɪldrənz ruːm
dětský lístek
(BrE) a half, child's ticket
ə hɑːfˌ tʃaɪldz ˈtɪkɪt
dětský domov
children's home
ˈtʃɪldrənz həʊm