zbýt, zbývat

be left (over), remain, (ještě být) be still

Skoro nic nezbylo.
There is almost nothing left.
ðεə ɪz ˈɔːlməʊst ˈnʌθɪŋ lεft
Kolik ti zbylo peněz?
How much money do you have left?
haʊ mʌtʃ ˈmʌnɪ dʊ juː hæv lεft?
Zbyly po něm dluhy.
He left behind debts.
hɪ lεft bɪˈhaɪnd dεts
Co mi zbývá?
What else can I do?
wɒt εls kən aɪ dʊ?
Nezbývá nám než...
We have no other choice but...
wiː hæv nəʊ ˈʌðə tʃɔɪs bət
Zbývá pět kol (do konce).
Five laps to go.
faɪv læps tə gəʊ
Ještě toho zbývá spoustu udělat.
There is still much to be done.
ðεə ɪz stɪl mʌtʃ tə biː dʌn
Nezbývá nám moc času.
We don't have much time left.
wiː dəʊnt hæv mʌtʃ taɪm lεft
ve zbývajícím čase...
in the remaining time...
ɪn ðə rɪˈmeɪnɪŋ taɪm