jiný

než different from sth/sb, (ne tento) else, (další) other

něco jiného
something else
ˈsʌmθɪŋ εls
někdo jiný
someone/somebody else
ˈsʌmˌwʌn/ˈsʌmbədɪ εls
mimo jiné
besides other things
bɪˈsaɪdz ˈʌðə θɪŋz
mezi jinými
among others
əˈmʌŋ ˈʌðəz
... a jiní
... and others
... ænd ˈʌðəz
Byl jiný než...
He was different from...
hɪ wɒz ˈdɪfərənt frɒm
Je (prostě) úplně jiný.
He's completely different.
hiːz kəmˈpliːtlɪ ˈdɪfərənt
To už je něco jiného!
That's a different kettle of fish!
ðæts ə ˈdɪfərənt ˈkεtl əv fɪʃ!
Zkus nějaký jiný.
Try another one., Try some other one.
traɪ əˈnʌðə wʌnˌ traɪ sʌm ˈʌðə wʌn
Máš ještě nějaký jiný?
Do you have other than this one?
dʊ juː hæv ˈʌðə ðæn ðɪs wʌn?
Kdo jiný než on?
Who else if not him?
huː εls ɪf nɒt hɪm?
Prý má jiného.
They say she has another man.
ðeɪ seɪ ʃɪ hæz əˈnʌðə mæn
Je v jiném stavu.
She is pregnant., (hovor.) She's preggers.
ʃɪ ɪz ˈprεgnəntˌ ʃiːz ˈprεgəz