jmenovat

co name sth, (do funkce ap.) appoint, (zmínit) mention

Nikoho nejmenoval.
He gave no names.
hɪ geɪv nəʊ neɪmz
Abych jmenoval jen tak namátkou...
To name but a few...
tə neɪm bət ə fjuː
Bude jmenován ředitelem.
He'll be appointed (as) (a) director.
hiːl biː əˈpɔɪntɪd (əz) (ə) dɪˈrεktə
člověk, kterého nebudu jmenovat...
someone that will remain nameless...
ˈsʌmˌwʌn ðæt wɪl rɪˈmeɪn ˈneɪmlɪs
výše jmenovaný...
the above mentioned ...
ðiː əˈbʌv ˈmεnʃənd