jmenovat

co name sth, (do funkce ap.) appoint, (zmínit) mention

Nikoho nejmenoval.
He gave no names.
hɪ geɪv nəʊ neɪmz
Abych jmenoval jen tak namátkou...
To name but a few...
tə neɪm bət ə fjuː
Bude jmenován ředitelem.
He'll be appointed (as) a director.
hiːl biː əˈpɔɪntɪd (əz) ə dɪˈrεktə
člověk, kterého nebudu jmenovat...
someone that will remain nameless...
ˈsʌmˌwʌn ðæt wɪl rɪˈmeɪn ˈneɪmlɪs
výše jmenovaný...
the above mentioned ...
ðiː əˈbʌv ˈmεnʃənd