použít

co use, make use of sth

Jak to mám použít?
How do I use that?
haʊ dʊ aɪ juːz ðæt?
Používej hlavu/mozek!
Use your head/brain!
juːz jɔː hεd/breɪn!
Může to být použito proti nám.
It can be used against us.
ɪt kən biː juːzd əˈgεnst əs
Nepoužívá žádnou kosmetiku.
She uses no cosmetics.
ʃɪ juːzɪz nəʊ kɒzˈmεtɪks
Nepoužili násilí.
They used no violence.
ðeɪ juːzd nəʊ ˈvaɪələns
za použití čeho
using sth
juːzɪŋ
před použitím protřepejte
shake before use
ʃeɪk bɪˈfɔː juːs