vést si

do, fare, (podat výkon) perform

Jak si vedla?
How did she do?, How did she fare?
haʊ dɪd ʃɪ dʊ?ˌ haʊ dɪd ʃɪ fεə?
Nevedla si špatně.
She did quite well.
ʃɪ dɪd kwaɪt wεl
Vedeš si dobře.
You are doing well.
juː ɑː ˈduːɪŋ wεl
Vedete si záznamy o...?
Do you keep a record of...?
dʊ juː kiːp ə ˈrεkɔːd əv?
Vedu si deník.
I keep a diary.
aɪ kiːp ə ˈdaɪərɪ