zač

what (for)

Co je to zač? (kdo to je)
What/Who is he?
wɒt/huː ɪz hɪ?
Co je to zač? (co to je)
What is it?
wɒt ɪz ɪt?
Ukázal, co je zač.
He revealed his real face., He showed his true colours.
hɪ rɪˈviːld hɪz ˈrɪəl feɪsˌ hɪ ʃəʊd hɪz truː ˈkʌləz
Já mu ukážu, zač je toho loket!
I'll give him hell.
aɪl gɪv hɪm hεl
Není zač. (na poděkování)
No problem., Not at all., You're welcome., Don't mention it.
nəʊ ˈprɒbləmˌ nɒt æt ɔːlˌ jʊə ˈwεlkəmˌ dəʊnt ˈmεnʃən ɪt