vysoký

high, (hl. úzký, postava ap.) tall

Jak jsi vysoký?
How tall are you?
haʊ tɔːl ɑː juː?
Je o hlavu vyšší než...
He's a head taller than...
hiːz ə hεd tɔːlə ðæn
Jaká je nejvyšší hora na světě?
What's the highest mountain in the world?
wɒts ðə ˈhaɪəst ˈmaʊntɪn ɪn ðə wɜːld?
Hlásil se na vysokou.
He applied for university.
hɪ əˈplaɪd fə ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Oba jsou na vysoké škole.
They are both at university.
ðeɪ ɑː bəʊθ æt ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Nosí vysoké podpatky.
She wears high heels.
ʃɪ wεəz haɪ hiːlz
Kladou vysoké nároky na...
They place high demands on...
ðeɪ pleɪs haɪ dɪˈmɑːndz ɒn
Dostal pokutu za (příliš) vysokou rychlost.
He was fined for speeding.
hɪ wɒz faɪnd fə spiːdɪŋ
Na výšku to má 20 metrů.
It is 20 metres in height., It stands 20 metres tall.
ɪt ɪz ˈtwεntɪ ˈmiːtəz ɪn haɪtˌ ɪt stændz ˈtwεntɪ ˈmiːtəz tɔːl
nadmořská výška
altitude, elevation, height above sea level
ˈæltɪˌtjuːdˌ ˌεlɪˈveɪʃənˌ haɪt əˈbʌv siː ˈlεvl
ve vyšších kruzích
in higher circles
ɪn ˈhaɪə ˈsɜːklz
vyšší/nejvyšší patro
upper/top floor
ˈʌpə/tɒp flɔː
nejvyšší představitelé (organizace)
top officials
tɒp əˈfɪʃəlz
nejvyšší povolená rychlost
speed limit
spiːd ˈlɪmɪt