jednat se

be about, (týkat se) concern

O co se jedná? (co mi chcete)
What is it (about)?, What is the matter?
wɒt ɪz ɪt (əˈbaʊt)?ˌ wɒt ɪz ðə ˈmætə?
O to se (tady) nejedná.
That is not the point.
ðæt ɪz nɒt ðə pɔɪnt
O nic se nejedná. (nic mimořádného)
It's no big deal.
ɪts nəʊ bɪg diːl
Jedná se o to, že...
The point is that...
ðə pɔɪnt ɪz ðæt
Jedná se o mě?
Am I concerned?, Does it concern me?
əm aɪ kənˈsɜːnd?ˌ dʌz ɪt kənˈsɜːn miː?
Pokud se jedná o mě...
As for me...
əz fə miː
pokud se jedná o koho/co
as for, with regard to, concerning sb/sth
əz fəˌ wɪθ rɪˈgɑːd təˌ kənˈsɜːnɪŋ