asi

1(přibližně) about, around, approximately

asi před týdnem
about a week ago
əˈbaʊt ə wiːk əˈgəʊ
asi tak ve tři
at about/around three o'clock
æt əˈbaʊt/əˈraʊnd θriː əˈklɒk

2(pravděpodobně) probably, (myslím) I guess, (možná) maybe

Asi už nepřijde.
He probably won't come any more.
hɪ ˈprɒbəblɪ wəʊnt kʌm ˈεnɪ mɔː
Asi si myslíte, že...
You may/probably think that...
juː meɪ/ˈprɒbəblɪ θɪŋk ðæt
Asi jsem zabloudil.
I seem to be lost.
aɪ siːm tə biː lɒst
Asi bude pršet.
It looks like rain.
ɪt lʊks laɪk reɪn
Je doma? – Asi ano.
Is he at home? – I guess so.
ɪz hɪ æt həʊm? - aɪ gεs səʊ
Asi ne.
I don't think so., I think/guess not.
aɪ dəʊnt θɪŋk səʊˌ aɪ θɪŋk/gεs nɒt