nový

new, (originální) novel, (čerstvý) fresh

Co je nového?
What's new/the news?
wɒts njuː/ðə njuːz?
To není nic nového.
It is nothing new.
ɪt ɪz ˈnʌθɪŋ njuː
Je jako nový.
It's as good as new.
ɪts əz gʊd əz njuː
Nové koště dobře mete.
New broom sweeps clean.
njuː bruːm swiːps kliːn
Šťastný Nový rok!
Happy New Year!
ˈhæpɪ njuː jɪə!
nové brambory
baby new potatoes
ˈbeɪbɪ njuː pəˈteɪtəʊz
nové koření
pimento, allspice
pɪˈmεntəʊˌ ˈɔːlˌspaɪs
zbrusu nový
brand/spanking new
brænd/ˈspæŋkɪŋ njuː
nejnovější verze
the latest version, the most recent version
ðə ˈleɪtɪst ˈvɜːʃənˌ ðə məʊst ˈriːsnt ˈvɜːʃən
nejnovější zprávy (poslední dostupné)
the latest news
ðə ˈleɪtɪst njuːz