váš, vaše

your, ... of yours, (samostatné) yours

Byl to váš syn.
It was your son.
ɪt wɒz jɔː sʌn
Tento je váš.
This one is yours.
ðɪs wʌn ɪz jɔːz
To není vaše věc.
That's not your business.
ðæts nɒt jɔː ˈbɪznɪs
Přijedou vaši? (rodina ap.)
Are your folks coming?
ɑː jɔː fəʊks ˈkʌmɪŋ?