vyhnout se

čemu (vyvarovat se) avoid, evade, (obejít) get round sth

Vyhnul se přímé odpovědi.
He avoided giving a direct answer.
hɪ əˈvɔɪdɪd ˈgɪvɪŋ ə dɪˈrεkt ˈɑːnsə
Vyhýbají se odpovědnosti.
They're avoiding responsibility.
ðεə əˈvɔɪdɪŋ rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ
Nevyhne se trestu.
He won't escape punishment., He will not go unpunished.
hɪ wəʊnt ɪˈskeɪp ˈpʌnɪʃməntˌ hɪ wɪl nɒt gəʊ ʌnˈpʌnɪʃt
Raději by ses mu měl vyhnout.
You'd better stay out of his way.
juːd ˈbεtə steɪ aʊt əv hɪz weɪ
Není vyhnutí., Tomu se nejde vyhnout.
It can't be avoided., There's no way around it., There's no avoiding it.
ɪt kɑːnt biː əˈvɔɪdɪdˌ ðεəz nəʊ weɪ əˈraʊnd ɪtˌ ðεəz nəʊ əˈvɔɪdɪŋ ɪt