svědčit

1(nasvědčovat) o čem show sth, testify, bear witness to sth

Odmítl svědčit ze strachu...
He refused to testify/to give evidence out of fear...
hɪ rɪˈfjuːzd tə ˈtεstɪˌfaɪ/tə gɪv ˈεvɪdəns aʊt əv fɪə
O čem to svědčí?
What does it indicate?, What does it show?
wɒt dʌz ɪt ˈɪndɪˌkeɪt?ˌ wɒt dʌz ɪt ʃəʊ?
Všechno svědčí pro to, že...
There is every indication that...
ðεə ɪz ˈεvrɪ ˌɪndɪˈkeɪʃən ðæt
To jen svědčí o jeho lakotě.
That only proves how stingy he is.
ðæt ˈəʊnlɪ pruːvz haʊ ˈstɪndʒɪ hɪ ɪz

2(prospívat) komu agree with sb, do sb good

Alkohol mi nesvědčí.
Alcohol doesn't agree with me.
ˈælkəˌhɒl ˈdʌznt əˈgriː wɪθ miː
Školka mu rozhodně svědčí.
The nursery definitely does him good.
ðə ˈnɜːsrɪ ˈdεfɪnɪtlɪ dʌz hɪm gʊd
Čerstvý vzduch vám bude svědčit.
Fresh air will do you good.
frεʃ εə wɪl dʊ juː gʊd