místo2

čeho instead of sth

Šel tam místo mě.
He went there instead of me.
hɪ wεnt ðεə ɪnˈstεd əv miː
Místo toho šla domů.
She went home instead.
ʃɪ wεnt həʊm ɪnˈstεd
Místo v sedm přišel v osm.
Instead of coming at seven, he came at eight.
ɪnˈstεd əv ˈkʌmɪŋ æt ˈsεvnˌ hɪ keɪm æt eɪt
Místo toho, aby ...
Instead of (doing)...
ɪnˈstεd əv (ˈduːɪŋ)