sledovat

1(jít za) koho follow sb, (pronásledovat) pursue, (jako stín) shadow sb

Sledují nás.
We are being followed.
wiː ɑː ˈbiːɪŋ ˈfɒləʊd
Sledujte šipky. (dovedou vás k cíli)
Follow the arrows.
ˈfɒləʊ ðiː ˈærəʊz
Dali/Nechali ho sledovat.
They had him watched.
ðeɪ hæd hɪm wɒtʃt

2(pohledem) co watch, (pozorovat) observe sth, (monitorovat ap.) monitor on sth

Sleduj mě!
Watch me!
wɒtʃ miː!
Sledovali jsme to v televizi.
We watched it on TV.
wiː wɒtʃt ɪt ɒn ˌtiːˈviː
Pořád sleduje čas. (netrpělivě)
He keeps watching the clock.
hɪ kiːps wɒtʃɪŋ ðə klɒk
Sledují své vlastní zájmy.
They pursue their own interests.
ðeɪ pəˈsjuː ðεə əʊn ˈɪntrɪsts
Co tím sleduješ? (zamýšlíš)
What are you trying to achieve?
wɒt ɑː juː ˈtraɪɪŋ tə əˈtʃiːv?