malý

small, little, (o výšce osoby) short

Když jsem byl malý/byla malá...
When I was little...
wεn aɪ wɒz ˈlɪtl
Ty boty jsou mi malé.
The shoes are too tight for me.
ðə ʃuːz ɑː tuː taɪt fə miː
Dám si malé pivo.
I'll have a half-pint of beer.
aɪl hæv ə hɑːfpaɪnt əv bɪə
Je jen malá naděje, že...
There is only little hope that...
ðεə ɪz ˈəʊnlɪ ˈlɪtl həʊp ðæt
Dostavili se v malém počtu.
They came in small numbers.
ðeɪ keɪm ɪn smɔːl ˈnʌmbəz
Je menší než já. (výškou)
He's shorter than me.
hiːz ʃɔːtə ðæn miː
Náš dům je mnohem menší než váš.
Our house is much smaller than yours.
aʊə haʊs ɪz mʌtʃ smɔːlə ðæn jɔːz
Chceš raději menší nebo větší?
Do you want the smaller or bigger one?
dʊ juː wɒnt ðə smɔːlə ɔː bɪgə wʌn?
Naplánovali jsme to do nejmenšího detailu.
We planned it to the smallest detail.
wiː ˈplænd ɪt tə ðə smɔːlɪst ˈdiːteɪl
Nemám nejmenší ponětí.
I haven't the slightest/faintest idea.
aɪ ˈhævnt ðə ˈslaɪtɪst/ˈfeɪntɪst aɪˈdɪə
Půjdeme cestou nejmenšího odporu.
We'll take the path/line of least resistance.
wiːl teɪk ðə pɑːθ/laɪn əv liːst rɪˈzɪstəns
Ani v nejmenším.
Not in the least.
nɒt ɪn ðə liːst
Byl by to malý zázrak.
It would be a little miracle.
ɪt wʊd biː ə ˈlɪtl ˈmɪrəkl
jít na malou (stranu)
do (a) number one, go number one
dʊ (ə) ˈnʌmbə wʌnˌ gəʊ ˈnʌmbə wʌn