názor

opinion, (point of) view, (přesvědčení) belief

Podle mého názoru...
In my opinion/view ..., As I see it...
ɪn maɪ əˈpɪnjən/vjuːˌ əz aɪ siː ɪt
Změnil jsem názor.
I've changed my mind/opinion.
aɪv tʃeɪndʒd maɪ maɪnd/əˈpɪnjən
Jsem toho názoru, že...
I hold the view that..., I hold the opinion that..., I'm of the opinion that...
aɪ həʊld ðə vjuː ðætˌ aɪ həʊld ðiː əˈpɪnjən ðætˌ aɪm əv ðiː əˈpɪnjən ðæt
Jaký je váš názor na...?
What do you think of..., What's your take on...?
wɒt dʊ juː θɪŋk əvˌ wɒts jɔː teɪk ɒn?
Jaký máš na to názor?
What's your opinion of that?
wɒts jɔː əˈpɪnjən əv ðæt?
Došel jsem k názoru, že...
I came to the conclusion that..., I concluded that...
aɪ keɪm tə ðə kənˈkluːʒən ðætˌ aɪ kənˈkluːdɪd ðæt
To je věc názoru.
It's a matter of opinion.
ɪts ə ˈmætə əv əˈpɪnjən
Jsem jiného názoru.
I've got a different opinion.
aɪv gɒt ə ˈdɪfərənt əˈpɪnjən
Názory se různí.
Opinions differ/vary.
əˈpɪnjənz ˈdɪfə/ˈvεərɪ
Co člověk, to názor.
Different people, different opinions., Different strokes (for) different folks.
ˈdɪfərənt ˈpiːplˌ ˈdɪfərənt əˈpɪnjənzˌ ˈdɪfərənt strəʊks (fə) ˈdɪfərənt fəʊks
Potřebuji (ještě) názor někoho dalšího.
I need a second opinion.
aɪ niːd ə ˈsεkənd əˈpɪnjən