postavit se

stand up, (někam) (come and) stand swh, (čelit) komu/čemu face sb/sth

Postavte se sem.
(Come and) stand here.
(kʌm ænd) stænd hɪə
Postav se! (vstaň)
Stand up!
stænd ʌp!
Postav se stranou.
Stand aside.
stænd əˈsaɪd
Postavte se do fronty.
Join the queue/(AmE) line.
dʒɔɪn ðə kjuː/laɪn
Postavil se čelem k...
He faced...
hɪ ˈfeɪst
Musíme se jim postavit.
We must face them.
wiː mʌst feɪs ðəm
Postavili se za něho. (zastali ap.)
They stood up for him., They came down on his side.
ðeɪ stʊd ʌp fə hɪmˌ ðeɪ keɪm daʊn ɒn hɪz saɪd
postavit se na vlastní nohy
stand on one's own feet
stænd ɒn əʊn fiːt