vedle1

čeho beside, next to, (nedaleko) near(by), (kromě) besides sth

Stála vedle mě.
She stood beside me.
ʃɪ stʊd bɪˈsaɪd miː
Bydlíme vedle sebe.
We live next to each other., We're next-door neighbours.
wiː lɪv nεkst tə iːtʃ ˈʌðəˌ wɪə nεkstdɔː ˈneɪbəz
A vedle toho... (navíc)
And besides that...
ænd bɪˈsaɪdz ðæt
Vedle... (v porovnání s)
Compared to...
kəmˈpεəd tə