známý

known, (dobře) well-known, (povědomý) familiar, (proslulý) čím renowned for sth

Jak známo, ...
As is well known, ...
əz ɪz wεl nəʊnˌ
Je známo, že...
It's well known that...
ɪts wεl nəʊn ðæt
Je všeobecně známo, že...
It's common knowledge that..., It's widely known that...
ɪts ˈkɒmən ˈnɒlɪdʒ ðætˌ ɪts ˈwaɪdlɪ nəʊn ðæt
Pokud je mi známo...
As far as I know...
əz fɑː əz aɪ nəʊ
Je známý po celém světě.
He's known world-wide., He's world-famous.
hiːz nəʊn wɜːldwaɪdˌ hiːz wɜːldˈfeɪməs
Pobřeží je známé svými plážemi.
The coast is renowned for its beaches.
ðə kəʊst ɪz rɪˈnaʊnd fə ɪts biːtʃɪz
Je známá jako Madame Luck.
She is known as Madame Luck.
ʃɪ ɪz nəʊn əz ˈmædəm lʌk
Cítí se lépe ve známém prostředí.
He feels better in a familiar environment.
hɪ fiːlz ˈbεtə ɪn ə fəˈmɪlɪə ɪnˈvaɪrənmənt
Je to můj starý známý.
He is an old friend of mine.
hɪ ɪz ən əʊld frεnd əv maɪn
Mám spoustu známých.
I have a lot of acquaintances.
aɪ hæv ə lɒt əv əˈkweɪntənsɪz
Vidím tady známé tváře.
I can see familiar faces here.
aɪ kən siː fəˈmɪlɪə feɪsɪz hɪə
nejznámější z...
the best known of...
ðə bεst nəʊn əv
nechvalně známý
notorious, infamous
nəʊˈtɔːrɪəsˌ ˈɪnfəməs