pokračovat

v čem continue, go on with/doing sth, (vytrvat) keep on/at sth

Pokračujte! (v řeči ap.)
Go on!, Continue!
gəʊ ɒn!ˌ kənˈtɪnjuː!
Pokračuj ve čtení/v psaní.
Go on reading/writing.
gəʊ ɒn ˈriːdɪŋ/ˈraɪtɪŋ
Musím pokračovat? (v řeči ap.)
Need I say more?, Need I go on?
niːd aɪ seɪ mɔː?ˌ niːd aɪ gəʊ ɒn?
Práce pokračuje velmi pomalu.
Work is proceeding very slowly.
wɜːk ɪz prəˈsiːdɪŋ ˈvεrɪ ˈsləʊlɪ