spoléhat (se), spolehnout (se)

na koho/co rely, depend on sb/sth, (počítat s) count on sb/sth

Spoléhám na tebe.
I rely on you., I count on you!
aɪ rɪˈlaɪ ɒn juːˌ aɪ kaʊnt ɒn juː!
Spolehněte se.
You can rest assured.
juː kən rεst əˈʃʊəd
Spolehni se (na mě)! (udělám to ap.)
You can count on me!
juː kən kaʊnt ɒn miː!
To se spolehni, že si bude stěžovat.
You can be sure he's going to complain.
juː kən biː ʃʊə hiːz ˈgəʊɪŋ tə kəmˈpleɪn
Na to nespoléhej.
Don't rely on that., Don't count on that.
dəʊnt rɪˈlaɪ ɒn ðætˌ dəʊnt kaʊnt ɒn ðæt
Musejí (se) spoléhat na jeho pomoc.
They depend on him for help.
ðeɪ dɪˈpεnd ɒn hɪm fə hεlp
Můžeš se na mě spolehnout.
You can rely on me.
juː kən rɪˈlaɪ ɒn miː
Dá se na něj spolehnout?
Can he be relied on?
kən hɪ biː rɪˈlaɪd ɒn?
Není na ni spolehnutí.
She can't be relied on.
ʃɪ kɑːnt biː rɪˈlaɪd ɒn