udělat se

become sth, (postupně se vytvořit) develop, (vulg.) (mít orgasmus) come

Udělalo se hezky.
It's turned out nice.
ɪts tɜːnd aʊt naɪs
Udělalo se takové horko, že...
The weather became so hot that...
ðə ˈwεðə bɪˈkeɪm səʊ hɒt ðæt
Udělalo se jí nevolno. (na omdlení ap.)
She became/took unwell.
ʃɪ bɪˈkeɪm/tʊk ʌnˈwεl
Udělalo se mi špatně/zle od žaludku.
I felt/went sick., I felt sudden nausea., My stomach churned.
aɪ fεlt/wεnt sɪkˌ aɪ fεlt ˈsʌdn ˈnɔːzɪəˌ maɪ ˈstʌmək tʃɜːnd
Udělalo se mi z toho nanic.
It made me sick., It sickened me.
ɪt meɪd miː sɪkˌ ɪt ˈsɪkənd miː
Udělaly se mi na nohou puchýře.
I developed blisters on my feet.
aɪ dɪˈvεləpt ˈblɪstəz ɒn maɪ fiːt