bratr

brother

nevlastní bratr
stepbrother, half-brother
ˈstεpˌbrʌðəˌ hɑːfˈbrʌðə
vlastní bratr
full brother
fʊl ˈbrʌðə
Mám jednoho mladšího/staršího bratra.
I have one younger/elder brother.
aɪ hæv wʌn jʌŋə/ˈεldə ˈbrʌðə
Jsou jako bratři.
They are like brothers.
ðeɪ ɑː laɪk ˈbrʌðəz
Když se naštve, nezná bratra.
When he gets angry it is no holds barred.
wεn hɪ gεts ˈæŋgrɪ ɪt ɪz nəʊ həʊlds ˈbɑːd
Dostanete to bratru za...
You can have it for some...
juː kən hæv ɪt fə sʌm