příliš

too, (přehnaně) overly, excessively

Je to na mě příliš drahé.
It's too expensive for me.
ɪts tuː ɪkˈspεnsɪv fə miː
Není příliš chytrý.
He is not too/very smart.
hɪ ɪz nɒt tuː/ˈvεrɪ smɑːt
Zašel příliš daleko.
He has gone too far.
hɪ hæz gɒn tuː fɑː
To už je příliš!
This is too much!
ðɪs ɪz tuː mʌtʃ!
Čeho je moc, toho je příliš!
Enough is enough!
ɪˈnʌf ɪz ɪˈnʌf!