vypnout

co turn off sth/sth off, (spotřebič též) switch off, (prudce též) flip off sth

Vypni to!
Turn it off!, Switch it off!, (AmE) Shut it off!
tɜːn ɪt ɒf!ˌ swɪtʃ ɪt ɒf!ˌ ʃʌt ɪt ɒf!
Nech to vypnuté!
Leave it off!
liːv ɪt ɒf!
Vypnuli elektřinu. (byl výpadek)
There was a power cut.
ðεə wɒz ə ˈpaʊə kʌt
Musím na chvilku vypnout.
I need to switch off for a while., I have to unwind for a while.
aɪ niːd tə swɪtʃ ɒf fɔː ə waɪlˌ aɪ hæv tə ʌnˈwaɪnd fɔː ə waɪl