jeden, jedno

one, (jediný) single, (tentýž) the same

Je jedna hodina.
It's one o'clock.
ɪts wʌn əˈklɒk
Nezbyl ani jeden jediný.
Not a single one is left.
nɒt ə ˈsɪŋgl wʌn ɪz lεft
Ani jeden z nich nebyl... (ze dvou)
Neither of them was...
ˈnaɪðə əv ðəm wɒz
Nechci ani jeden. (ze dvou)
I don't want either.
aɪ dəʊnt wɒnt ˈaɪðə
Podívali se jeden na druhého.
They looked at each other.
ðeɪ lʊkt æt iːtʃ ˈʌðə
Ber je po jednom/jeden po druhém.
Take them one at a time/one by one.
teɪk ðəm wʌn æt ə taɪm/wʌn baɪ wʌn
Pěkně jedno po druhém. (dle důležitosti ap.)
First things first.
fɜːst θɪŋz fɜːst
Jeden nikdy neví.
One never knows., You never know.
wʌn ˈnεvə nəʊzˌ juː ˈnεvə nəʊ
Jedno mě ale štve...
But there is one thing that bugs me...
bət ðεə ɪz wʌn θɪŋ ðæt bʌgz miː
Je to jedno a totéž.
That's the same (thing).
ðæts ðə seɪm (θɪŋ)
To je/máš jedno. (nezáleží na tom)
It doesn't matter., It makes no difference.
ɪt ˈdʌznt ˈmætəˌ ɪt meɪks nəʊ ˈdɪfərəns
Je mi to jedno.
I don't care (about it)., I don't mind., I don't give a damn.
aɪ dəʊnt kεə (əˈbaʊt ɪt)ˌ aɪ dəʊnt maɪndˌ aɪ dəʊnt gɪv ə dæm
Není to jedno?
Does it matter?
dʌz ɪt ˈmætə?
Zajdeme na jedno. (pivo)
Let's go for a pint.
lεts gəʊ fə ə paɪnt
Jsem jedno ucho.
I am all ears.
aɪ əm ɔːl ɪəz