zastavit se

1(ustat v pohybu) stop, halt, (na chvíli) pause

Zastavily se mi hodinky.
My watch has stopped.
maɪ wɒtʃ hæz stɒpt
Výtah se zastavil.
The elevator came to a stop.
ðiː ˈεlɪˌveɪtə keɪm tə ə stɒp
Celý den jsem se ani nezastavil.
I was (very) busy all day., I was rushed off my feet.
aɪ wɒz (ˈvεrɪ) ˈbɪzɪ ɔːl deɪˌ aɪ wɒz ˈrʌʃt ɒf maɪ fiːt
Ten se nezastaví před ničím!
He will stop at nothing!
hɪ wɪl stɒp æt ˈnʌθɪŋ!

2(zajít někam) kde come by, stop by, drop by, (stavit se pro) call for sb/sth

Zastavte se (někdy) na kus řeči!
Drop in for a chat (one day)!
drɒp ɪn fɔː ə tʃæt (wʌn deɪ)!
Zastavím se později.
I'll come by later., I'll drop by later.
aɪl kʌm baɪ ˈleɪtəˌ aɪl drɒp baɪ ˈleɪtə
Zastavím se pro tebe za hodinu.
I'll call for you in an hour.
aɪl kɔːl fə juː ɪn ən aʊə
Nyní bych se chtěl zastavit u...
Now I would like to devote some time to...
naʊ aɪ wʊd laɪk tə dɪˈvəʊt sʌm taɪm tə