svléci, svléknout

co take off, strip off sth, (vysvléct někoho) undress sb

Svlékněte si kabát.
Take off your coat.
teɪk ɒf jɔː kəʊt
Mohu si svléct sako?
Can I take my jacket off?
kən aɪ teɪk maɪ ˈdʒækɪt ɒf?
Nesvlékej si to.
Keep it on., Don't take it off.
kiːp ɪt ɒnˌ dəʊnt teɪk ɪt ɒf
Svlékla dítě...
She undressed the child...
ʃɪ ʌnˈdrεst ðə tʃaɪld
Hadi svlékají kůži...
Snakes shed their skin ...
sneɪks ʃεd ðεə skɪn