nejvíc

(the) most, (většinu) most of sth, (nejvýše) at (the) most

nejvíce ze všeho
most of all
məʊst əv ɔːl
co možná nejvíc
as much as possible
əz mʌtʃ əz ˈpɒsɪbl
co nejvíc(e) peněz/lidí
as much money/many people as possible
əz mʌtʃ ˈmʌnɪ/ˈmεnɪ ˈpiːpl əz ˈpɒsɪbl
vytěžit co nejvíce z čeho, co nejvíce využít čeho
make the most of sth
meɪk ðə məʊst
Dostal nejvíce peněz.
He got the most money.
hɪ gɒt ðə məʊst ˈmʌnɪ
Který se ti líbí nejvíc?
Which one do you like best/most?
wɪtʃ wʌn dʊ juː laɪk bεst/məʊst?
Můžu ti dát nejvíc pět set.
I can give you five hundred at the most.
aɪ kən gɪv juː faɪv ˈhʌndrəd æt ðə məʊst
Může dostat nejvíc dva roky.
He can get a maximum of two years.
hɪ kən gεt ə ˈmæksɪməm əv tuː jɪəz