znamenat

1(slovo ap.) co mean, (značka ap.) stand for, (nepřímo) imply sth

Co to slovo znamená?
What does the word mean?
wɒt dʌz ðə wɜːd miːn?
Co to má znamenat?
What is it supposed to mean?
wɒt ɪz ɪt səˈpəʊzd tə miːn?
To ale nic neznamená.
But that means nothing.
bət ðæt miːnz ˈnʌθɪŋ
OSN znamená Organizace spojených národů.
UN stands for United Nations.
ˌjuːˈεn stændz fə juːˈnaɪtɪd ˈneɪʃəns
Mlčení znamená souhlas.
Silence gives/implies consent.
ˈsaɪləns ˈgɪvz/ɪmˈplaɪz kənˈsεnt

2(mít důležitost) co pro koho mean sth to sb, count for sth

To by pro mě hodně znamenalo.
It would mean a lot to me.
ɪt wʊd miːn ə lɒt tə miː
Peníze tady moc neznamenají.
Money doesn't count for much here.
ˈmʌnɪ ˈdʌznt kaʊnt fə mʌtʃ hɪə