divit se

be surprised, (žasnout) wonder, (velmi silně) marvel at sth

To se divím.
I'm surprised (to hear that).
aɪm səˈpraɪzd (tə hɪə ðæt)
Divil se, že jsi pořád tady.
He was surprised you're still there.
hɪ wɒz səˈpraɪzd jʊə stɪl ðεə
Vůbec bych se nedivil, kdyby...
I wouldn't be surprised if...
aɪ ˈwʊdnt biː səˈpraɪzd ɪf
Čemu se divíš?
What's so strange about it?
wɒts səʊ streɪndʒ əˈbaʊt ɪt?
Světe div se!
Surprise, surprise!
səˈpraɪzˌ səˈpraɪz!