naložit, nakládat

co load (up), lade, (tak zatížit) burden

Nalož to do auta.
Load it in the car.
ləʊd ɪt ɪn ðə kɑː
Naložili ji do auta a...
They put her in a car and...
ðeɪ pʊt hə ɪn ə kɑː ænd
Naložil si to na záda.
He put it on his back.
hɪ pʊt ɪt ɒn hɪz bæk
Naložil si plný talíř.
He heaped his plate (with food).
hɪ hiːpt hɪz pleɪt (wɪθ fuːd)
Naložili mi spoustu práce.
I was assigned a lot of work.
aɪ wɒz əˈsaɪnd ə lɒt əv wɜːk
Naložil jsem se do vany.
I took a long soak in the bath.
aɪ tʊk ə lɒŋ səʊk ɪn ðə bɑːθ
Nakládali s nimi dobře.
They treated them well.
ðeɪ triːtɪd ðəm wεl
Jak s těmi penězi naložíš?
What will you do with the money?
wɒt wɪl juː dʊ wɪθ ðə ˈmʌnɪ?
Je dobře/špatně naložený.
He is in a good/bad mood.
hɪ ɪz ɪn ə gʊd/bæd muːd