scházet

be missing, (neobsahovat, mít málo ap.) lack sth

Scházíš mi.
I miss you.
aɪ mɪs juː
Něco tady schází.
Something is missing here.
ˈsʌmθɪŋ ɪz ˈmɪsɪŋ hɪə
Nic mi neschází.
I have all I need.
aɪ hæv ɔːl aɪ niːd
Schází tomu...
It is lacking in...
ɪt ɪz ˈlækɪŋ ɪn
Schází mi ještě jeden...
I need one more...
aɪ niːd wʌn mɔː
To nám ještě scházelo.
That's all we needed.
ðæts ɔːl wiː niːdɪd
scházet se s kým
meet sb
miːt
scházet se s kým (s milencem ap.)
be seeing sb
biː ˈsiːɪŋ
Pravidelně se scházíme.
We meet regularly., We meet on a regular basis.
wiː miːt ˈrεgjʊləlɪˌ wiː miːt ɒn ə ˈrεgjʊlə ˈbeɪsɪs
Tajně se s ním schází.
She is seeing him secretly.
ʃɪ ɪz ˈsiːɪŋ hɪm ˈsiːkrɪtlɪ