ano

yes, (při hlasování) ay(e), (hovor.) yeah

Ano? (souhlasíš?)
Okay?, All right?
ˌəʊˈkeɪ?ˌ ɔːl raɪt?
Ano? (opravdu)
Really?, Oh yes?
ˈrɪəlɪ?ˌ əʊ jεs?
Ano? (do telefonu)
Yes?
jεs?
Že ano?
(Am I) right?, Is that so?
(əm aɪ) raɪt?ˌ ɪz ðæt səʊ?
Myslím, že ano.
I think so.
aɪ θɪŋk səʊ
Obávám se, že ano/ne.
I'm afraid so/not.
aɪm əˈfreɪd səʊ/nɒt
Přijdeš? – Ano.
Will you come? – I will.
wɪl juː kʌm? - aɪ wɪl
Berete si zde přítomnou... ? – Ano.
Do you take ... to be your wedded wife? – I do.
dʊ juː teɪk ... tə biː jɔː ˈwεdɪd waɪf? - aɪ dʊ
Počkáme tady, ano? (návrh)
Let's wait here, shall we?
lεts weɪt hɪəˌ ʃæl wiː?
Pusť mě tam, ano! (žádost)
Let me go there, will you/please!
lεt miː gəʊ ðεəˌ wɪl juː/pliːz!